Skip to content Skip to footer

Zaštićen žig - vaša najvrednija investicija

Žig je najbitniji element vašeg brenda ili imena i neraskidivo je povezan sa uspehom vašeg poslovanja. Žig može biti bilo kakav naziv, reč, simbol, slogan, boja, zvuk, miris ili bilo šta drugo što izdvaja vaše poslovanje ili uslugu od ostalih na tržištu.

Iskusni pravnici advokatske kancelarije Mirkov Čivtelić & Jakšić poseduju veštine i znanja koja pomažu klijentima da reše raznovrsne izazove u vezi sa zaštitom žiga u regionu, kao i u različitim granama privrede.

kelly-sikkema-o2TRWThve_I-unsplash
Slider Decorative Dots 2

Naše usluge

Naš tim blisko sarađuje sa klijentima pre pokretanja postupka registracije žiga kako bi kreirao strategiju prilagođenu potrebama njihovog poslovanja i svake konkretne situacije. Od sastavljanja prijave za registraciju žiga i postupka koji potom sledi, naš tim vam stoji na raspolaganju i pruža podršku na svakom koraku.

Takođe, dajemo mišljenja i savetujemo klijente o strategijama pogodnim za prevazilaženje svih potencijalnih prepreka, podnošenje prijava u više jurisdikcija, kao i potencijalnih parnica. Moramo napomenuti da trajanje registracije žiga zavisi od zakona i prakse svake zemlje pojedinačno u kojoj se vrši registracija uključujući i registraciju žiga pred Zavodom za intelektualnu svojinu Evropske unije.

  • Pretrage i davanje mišljenja za proces prijave žiga
  • Strategije zaštite žiga
  • Priprema, podnošenje i procesuiranje zahteva za zaštitu žiga u više jurisdikcija
  • Priprema i pregovaranje o licencama za žigove
  • Zaštita žigova pred Upravom carina i Ministarstvom trgovine
  • Vođenje sudskih postupaka zbog povrede žiga