Skip to content Skip to footer

Ostvarite vaša prava iz oblasti intelektualne svojine

Kancelarija Mirkov Čivtelić & Jakšić zastupa klijente u rešavanju sporova iz svih područja prava intelektualne svojine.

Zastupamo klijente pred regionalnim sudovima, kao i pred drugim relevantnim državnim organima nadležnim za prava intelektualne svojine, u slučajevima povrede prava intelektualne svojine, zloupotrebe, razvodnjavanja prava i nelojalne konkurencije.

daniel-cheung-sCdm5DiJb8w-unsplash

Predupredite svaki spor, zaštitite vašu ideju

Predupredite svaki spor, zaštitite vašu ideju

Krivotvorenje i piraterija predstavljaju povrede prava intelektualne svojine koja u poslednje vreme postaju sve učestaliji problem različitih vidova poslovanja. Kao iskusni savetnici učestvovali smo u rešavanju brojnih slučajeva falsifikovanja i piraterije i zato su nam dobro poznati izazovi sa kojima se možete susresti.

Poslednjih godina se sve više sprovodi arbitraža prilikom rešavanja sporova koji uključuju prava intelektualne svojine. Ovaj oblik rešavanja sporova je sve češće zastupljen, pogotovo u slučajevima sa međudržavnim elementom, stoga se naši klijenti sve češće odlučuju da umesto pred državnim sudovima svoj spor reše pred arbitražnim sudovima.

Imajući u vidu da postoji sve veće interesovanje za alternativne načine rešavanja sporova i medijaciju, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) osnovala je Centar za arbitražu i medijaciju (WIPO-Center) kako bi rešila sve veći broj ovakvih slučajeva.

Naše usluge

Naši parničari, vešti u ugovaranju nagodbi, veoma dobro razumeju važnost vaših tužbenih i žalbenih zahteva i nastoje da pronađu najbolje rešenje. Godine iskustva omogućavaju im da pred sudom uverljivo predstave složene tehnologije, razjasne komercijalna i umetnička pitanja u nastojanju da dokažu ispravnost stava klijenta.

Kreiramo efikasnu strategiju za rešavanje sporova bez obzira da li pripada području zaštite žiga, autorskih prava, patenta ili industrijskog dizajna.

  • Povreda patentnog prava
  • Povreda i razvodnjavanje žiga
  • Povreda autorskih i srodnih prava
  • Nelojalna konkurencija i prevarno oglašavanje
  • Odavanje poslovne tajne
  • Krivotvorenje i piraterija